CNG palivo ke snižování koncentrace škodlivin v ovzduší

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuCNG palivo ke snižování koncentrace škodlivin v ovzduší
Financován z ProgramuProgram Inostart
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměřeníZlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjemce grantu

ZLINER ENERGY, a.s.
Třída Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín, Czech Republic

Webové stránky příjemce grantu http://zlinerenergy.cz/
Cíl projektu

Výstavba dvou bezobsluhových CNG čerpacích stanic na tankování vozidel na pohon CNG (autobusy, dodávková i osobní vozidla).

Forma podpory z Inostart

Zajištěný úvěr a poradenství při zpracování formulářů k žádosti o úvěr, dotační poradenství.
Poskytnutí úvěru a záruky v roce 2014.