4K Gateway

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu4K Gateway
Financován z ProgramuProgram Inostart
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměřeníZlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjemce grantu

Infivision s.r.o.
Jugoslavských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha

Webové stránky příjemce grantu www.infivision.tv
Cíl projektu

Rozvoj obchodního produktu nazvaného „4K Gateway“, sloužícího k audio-vizuálním přenosům dat ve velkém rozlišení prostřednictvím internetových sítí s minimálním zpožděním a bez ztráty kvality dat, a jeho uvedení na trh.

Forma podpory z Inostart

Zajištěný úvěr a poradenství při zpracování formulářů k žádosti o úvěr, v oblasti právní a ekonomických analýz.
Poskytnutí úvěru a záruky v roce 2014.