Zabezpečení datového centra Policie ČR

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 15. 3. 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZabezpečení datového centra Policie ČR
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníPrevence a řízení katastrof
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo vnitra ČR

Příjemce grantu

Ministerstvo vnitra / Policejní prezidium

Webové stránky příjemce grantu http://www.policie.cz/
Výše grantu

918 850 CHF

Cíl projektu

Vybavení záložního datového centra PČR moderní technikou a softwarem a zajištění efektivního, ekonomického a bezproblémového provozu kritických centrálních informačních systémů PČR.

Hlavní výstupy projektu

technické vybavení datového centra (HW a SW)
seminář pro 50 účastníků

Plánovaný termín dokončení realizacečervenec 2014