DVI tým PČR - teoretická a praktická příprava a technické zabezpečení

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 15. 3. 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDVI tým PČR - teoretická a praktická příprava a technické zabezpečení
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníPrevence a řízení katastrof
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo vnitra ČR

Příjemce grantu

Ministerstvo vnitra ČR / Policejní prezídium

Webové stránky příjemce grantu http://www.policie.cz/
Výše grantu

1 075 250 CHF

Švýcarský partner projektu

FEDPOL Švýcarsko

Český partner projektu

Ústřední vojenská nemocnice Praha

Cíl projektu

Cílem projektu je poskytnout podmínky pro rychlé a efektivní řízení hromadných neštěstí a pro identifikaci obětí takových katastrof - formou ustavení a vyškolení speciálního DVI týmu Policie ČR.

Hlavní výstupy projektu

Vybavení DVI týmu PČR potřebným vybavením a technikou
Tréninkem týmu v operacích příslušejících identifikaci obětí hromadných neštěstí
Vyškolením pracovníků Policie ČR a Kriminalistického ústavu Praha ve Švýcarsku
Navázání a prohloubení spolupráce s mezinárodními DVI týmy po celém světě prostřednictvím seminářů v zahraničí a v České republice a zahajovací a závěrečné konference s mezinárodní účastí.
Lepší informovanosti členů Policie o existenci a kompetencích DVI týmu, o integrovaném bezpečnostním systému a jeho funkcích atd. formou rozšíření dokumentace

Více informací o projektu

Výsledkem projektu bude špičkový tým s patřičným know-how a dostatečně vyspělou technikou pro identifikaci obětí katastrof a trestných činů. Tým DVI by měl vyplňovat mezeru v rámci jednotek Policie ČR, která zde již dlouhou dobu existuje.

Plánovaný termín dokončení realizacelistopad 2016