DVI projekt byl prezentován na 7. mezinárodní konferenci forenzních věd v Praze

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve dnech 7. – 11. září 2015 proběhla v Praze 7. mezinárodní konference forenzních věd (7th European Academy of Forensic Science Conference). Konferenci, které se zúčastnilo 1050 delegátů z celého světa, pořádal letos z pověření Evropské sítě forenzních institucí Kriminalistický ústav Praha Policie ČR. Na konferenci byl rovněž prezentován projekt DVI týmu (Building of the Czech DVI team), na jehož realizaci získalo Policejní prezidium ČR grant ve výši 1 075 250 CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce. Projekt by měl být dokončen do listopadu 2016.

7. mezinárodní konference forenzních věd v Praze

Ve dnech 7. – 11 září 2015 proběhla v Kongresovém centru v Praze 7. mezinárodní konference forenzních věd (7th European Academy of Forensic Science Conference), kterou pořádal Kriminalistický ústav Praha Policie ČR (KÚP) z pověření Evropské sítě forenzních institucí (ENFSI). Akce se konala pod záštitou policejního prezidenta, ministra vnitra, předsedy AV ČR a rektorů Univerzity Karlovy a VŠCHT Praha. Tuto konferenci pořádá jednou za tři roky vybraná forenzní laboratoř z Evropy.

Do Prahy přijelo více jak 1050 delegátů z celého světa – odborníci z forenzních laboratoří, soudní lékaři, akademičtí pracovníci a studenti univerzit, pro které byl připraven bohatý program. V průběhu konference se uskutečnilo 350 přednášek, 14 tematických workshopů a k vidění bylo téměř 400 posterů.

V rámci tematického bloku „Místo činu a DVI“ byl prezentován i projekt švýcarsko – české spolupráce „DVI tým České republiky – teoretická a praktická příprava a technické zabezpečení“. Plk. Petr Bendl, Ph.D., v přednášce „Building of the Czech DVI team” seznámil dne 10. září 2015 delegáty konference s dosavadními zkušenostmi a aktivitami projektu, který byl podpořen grantem z Programu švýcarsko-české spolupráce a který je zaměřen na vybudování identifikačního týmu pro případ katastrof nebo neštěstí s velkým počtem obětí. Tomuto projektu byl v rámci konference věnován i poster s názvem – „The Czech DVI team – building and experience“. Autorem posteru byli členové českého DVI týmu.