Rozvoj probačních a resocializačních programů-posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuRozvoj probačních a resocializačních programů-posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníModernizace soudnictví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo spravedlnosti

Příjemce grantu

Probační a mediační služba ČR

Webové stránky příjemce grantu http://www.pmscr.cz
Výše grantu

1 438 266 CHF

Švýcarský partner projektu

Probační a sociální služba Kantonu Curych (BVD-Bewährungs und Vollzugsdienste – Zurich), Sdružení VEBO (Verein zur Entwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa) Sdružení na podporu rozvoje probačních služeb ve východní Evropě

Český partner projektu

Vězeňská služba ČR

Cíl projektu

Rozšiřování kapacity a dostupnosti probačních a resocializačních programů pro pachatele, kteří vykonávají alternativní tresty či opatření (mladiství i dospělí) a rovněž pro odsouzené do výkonu trestu odnětí svobody.

Hlavní výstupy projektu

Posílení role PMS v oblasti trestního soudnictví prostřednictvím vytvoření a rozšíření probačních a resocializačních programů.

Stručný popis projektu

Projekt byl rozčleněn do čtyř základních částí:1. sestavení odborné Rady projektu, 2. rozšíření kognitivně behaviorálních programů jako osvědčené a mezinárodní praxí prověřené metody na řešení kriminality mládeže i dospělých (KBT programy), 3. vytvoření komplexního Reintegračního programu využitelného jak pro odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody, tak i pro pachatele vykonávající alternativní tresty či opatření, 4. vytvoření podmínek pro zajištění udržitelnosti a stability rozšířených a inovovaných programů.

Více informací o projektu http://www.rozvojprogramu.cz
Plánovaný termín dokončení realizace říjen 2016