Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuAnalýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha, Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníModernizace soudnictví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo spravedlnosti

Příjemce grantu

Justiční akademie

Webové stránky příjemce grantu http://www.jacz.cz
Výše grantu

1 404 000 CHF

Cíl projektu

Zkvalitnit a standardizovat přípravu zejména zaměstnanců soudů a státních zastupitelství z hlediska jejich profesního zaměření a stanovených řídících kompetencí.

Hlavní výstupy projektu

Vytvoření e-learningových modulů v rámci tří studijních programů – vstupní vzdělávání, kvalifikační a průběžné vzdělávání, specializační vzdělávání
Katalogy rozvoje lidských zdrojů a vzdělávacích potřeb
Modernizace audiovizuálního vybavení přednáškových sálů Justiční akademie v Kroměříži i v Praze

Stručný popis projektu

Předložený projekt vedl k vytvoření jednotného systému vzdělávání odborného aparátu ve vybraných justičních složkách (soudy, státní zastupitelství). Projektem je nastartován proces řízeného celoživotního vzdělávání poskytující základní, odbornou a speciální přípravu v návaznosti na požadavky výkonu dané profese.

Více informací o projektu http://www.jacz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Itemid=301&lang=cs
Plánovaný termín dokončení realizaceříjen 2016