Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 3. 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDomov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příjemce grantu

Zlínský kraj

Webové stránky příjemce grantu https://www.kr-zlinsky.cz/
Výše grantu

1 436 092 CHF

Cíl projektu

Humanizace stávajících pobytových služeb sociální péče a zvýšení kvality poskytované péče zavedením nových metod organizace práce se seniory a nových metod přímé práce se seniory

Hlavní výstupy projektu

rekonstrukce a modernizace 102 pokojů domova pro seniory včetně vybavení
rekonstrukce společného sociálního zařízení pro specifickou skupinu uživatelů
vznik terapeutických místností
zavedení a aplikace 3 nových metod práce (validační terapie, muzikoterapie a reminiscenční terapie) včetně školení zaměstnanců
vytvoření 1 nového pracovního místa

Více informací o projektu https://www.kr-zlinsky.cz/domov-pro-seniory-roznov-pod-radhostem-humanizace-pobytovych-sluzeb-cl-2340.html
Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2016