Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 3. 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuHumanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příjemce grantu

Město Frýdlant nad Ostravicí

Webové stránky příjemce grantu http://www.frydlantno.cz/
Výše grantu

1 239 412 CHF

Cíl projektu

Humanizace stávajících pobytových služeb sociální péče a zvýšení kvality poskytované péče s využitím nejnovějších poznatků v metodách sociální péče o seniory.

Hlavní výstupy projektu

Rekonstrukce budovy domova pro seniory (rekonstrukce společných sociálních zařízení, celková rekonstrukce jižního křídla, vznik bezbariérových vstupů, vybudování výtahu)
Zvýšení kapacity domova
Zavedení 9 nových metod práce se seniory včetně školení
Posílení odborného personálu o psychologa, sociálního pedagoga a dva sociální pracovníky

Více informací o projektu http://www.frydlantno.cz/portal/verejna-sprava/humanizace-domova-pro-seniory/?od=10
Plánovaný termín dokončení realizacečervenec 2016