Domov Harmonie

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 3. 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDomov Harmonie
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příjemce grantu

Diakonie ČCE – středisko ve Vsetíně

Webové stránky příjemce grantu http://www.diakonievsetin.cz/
Výše grantu

1 548 205 CHF

Švýcarský partner projektu

Stiftung Diakoniewerk Neumünster

Cíl projektu

Zlepšení standardu ubytování a zkvalitnění sociálních služeb v domově pro seniory a poskytování flexibilní a komunitě otevřené, potřebám a preferencím seniorů vstřícné služby.

Hlavní výstupy projektu

Rekonstrukce stávající budovy domova pro seniory a rozšíření o nástavbu 3. nadzemního podlaží
Rozšíření společenské místnosti a vznik další menší společenské místnosti
Zavedení nových metod práce se seniory (reminiscenční terapie, taneční terapie, bazální stimulace) včetně vyškolení pracovníků domova

Více informací o projektu http://www.diakonievsetin.cz/diakonie-vsetin/projekty-diakonie-vsetin/domov-harmonie/
Plánovaný termín dokončení realizacečervenec 2016