Rekonstrukce domova seniorů na Ohradě v plném proudu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V rámci projektu Domov Harmonie realizovaného prostřednictvím Programu švýcarsko-české spolupráce začaly práce na rekonstrukci Domova pro seniory ve Vsetíně. Cílem je upravit zařízení tak, aby Domov poskytoval flexibilní služby, které se budou řídit potřebami a preferencemi seniorů. Pro více informací: