Cesta za kvalitním životem seniorů na Valašsku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 3. 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuCesta za kvalitním životem seniorů na Valašsku
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příjemce grantu

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Webové stránky příjemce grantu http://www.nhrozenkov.charita.cz/
Výše grantu

3 472 021 CHF

Český partner projektu

Charita Vsetín
Charita Valašské Meziříčí
Diakonie – středisko Valašské Meziříčí

Cíl projektu

Cílem projektu je poskytnout a zlepšit terénní služby pro seniory, zvýšit dostupnost služeb ve vzdálených oblastech a zavést nové efektivní metody práce s klienty. Projekt vede k prohloubení spolupráce a součinnosti mezi 4 organizacemi (partnery projektu) poskytujícími v regionu dané služby.

Hlavní výstupy projektu

Zlepšení mobility pracovníků služeb tak, aby mohli dosáhnout i ke klientům v těžko přístupných oblastech – nákupem a provozem 27 nových automobilů, mopedu a kola, a speciálního vozu a minibusu pro převoz handicapovaných (vozíčkářů apod.)
Vybavením 4 pracovišť u příjemce grantu a jeho tří partnerů (nábytek, pomůcky pro volnočasové aktivity apod.)
Vybavením Denního centra (stacionáře) v Rožnově p.R.pro pobyt klientů
Vybavením sadami kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro klienty – k využití či k zapůjčení do rodin
Zavedením tří nových metod práce a vyškolením 87 pracovníků k poskytování těchto metod v terénu i v stacionáři

Více informací o projektu http://www.nhrozenkov.charita.cz/svycarsko-cesky-projekt-partnerstvi/
Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2016