Fond pro přípravu Opatření: Výzva pro Zprostředkovatele vyhlášena

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 21. srpna 2023 byla vyhlášena adresná výzva z Fondu pro přípravu Opatření Programu švýcarsko-české spolupráce. Tato výzva je určena k předkládání žádostí na financování přípravy programů, a to výhradně pro Zprostředkovatele těchto programů.

Dne 1. srpna 2023 vstoupil v platnost Rámec Technické podpory, kterým je z Programu švýcarsko-české spolupráce poskytnut České republice příspěvek na financování výdajů národních orgánů v souvislosti s implementací Programu švýcarsko-české spolupráce (Fond technické asistence) a výdajů jednotlivých Zprostředkovatelů programů na přípravu příslušných programů (Fond pro přípravu Opatření).

V návaznosti na tuto skutečnost a s tím související zřízení Fondu pro přípravu Opatření (SMPF) vyhlásilo Ministerstvo financí - Národní koordinační jednotka adresnou výzvu, která je určena výhradně Zprostředkovatelům programů identifikovaným ve Specifickém rámci, který byl Švýcarskem vydán dne 1. června 2023.

Tato výzva umožňuje pokrýt výdaje spojené s přípravou programů z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce, a to ve výši 100 % bez nutnosti národního spolufinancování.

Celková alokace Fondu pro přípravu Opatření (SMPF) činí 350 000 CHF / 8 400 000 Kč.

Více o Fondu pro přípravu Opatření.