Seminář pro stakeholdery: Příprava programu Pomoc migrantům při integraci v České republice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, zprostředkovatel programu, zorganizoval dne 13. 6. 2024 setkání stakeholderů k návrhu programu Pomoc migrantům při integraci v České republice v rámci Druhého švýcarského příspěvku.

Hlavním cílem setkání bylo představit aktuální stav návrhu programu včetně plánovaných aktivit, a především získat zpětnou vazbu a praktická doporučení od zúčastněných stakeholderů aktivně působících v oblasti zaměření programu. Setkání se zúčastnili zejména zástupci relevantních ministerstev a dalších státních organizací, mezivládních organizací, neziskových organizací, koordinátorů pro adaptaci a integraci ukrajinských uprchlíků a krajských úřadů. Akce proběhla za přítomnosti zástupců Národní koordinační jednotky a Kanceláře švýcarských fondů. Připomínky získané během setkání budou zohledněny v druhé fázi přípravy programu.

Více informací o programu Pomoc migrantům při integraci v České republice najdete zde.