Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí zveřejnily předběžné informace k připravované otevřené výzvě pro oblast zaměření 2.1 Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí zveřejnily, na svých webových stránkách, předběžné informace k připravované otevřené výzvě v Programu švýcarsko-české spolupráce pro oblast zaměření 2.1 Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí.

Výzva bude zaměřena na podporu aktivit v rámci:

  • Cíle 2 - Zvýšit energetickou efektivitu a zlepšit kvalitu ovzduší (snížení emisí skleníkových plynů a jiných nebezpečných emisí)
  • Cíle 3 - Zlepšit management, bezpečnost a spolehlivost komunálních/regionálních systémů veřejné dopravy.

Zveřejněné informace obsahují zejména:

  • typy uznatelných projektů, jejichž podpora se v rámci otevřené výzvy předpokládá;
  • celkovou alokaci pro otevřenou výzvu;
  • minimální výši grantu pro projekty;
  • % spolufinancování;
  • oprávněné žadatele a další informace.

Předpokládaný termín vyhlášení otevřené výzvy je březen / duben 2010.

Zveřejněné informace k připravované otevřené výzvě naleznete na stránkách: www.mzp.cz/cz/program_svycarsko_ceska_spolupracehttps://www.sfzp.cz/sekce/423/aktualni-nabidka-podpory/.