Podpis Rámcové dohody mezi Českem a Švýcarskem k financování nového programu spolupráce v rámci druhého švýcarského příspěvku vybraným zemím EU dne 29.6.2023

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministr financí Zbyněk Stanjura a švýcarská státní tajemnice Státního sekretariátu pro hospodářské záležitosti (SECO) Helene Budliger Artieda podepsali rámcovou dohodu mezi Českem a Švýcarskem k financování nového programu spolupráce v rámci druhého švýcarského příspěvku vybraným zemím Evropské unie.

Podpisem rámcové dohody se pro Českou republiku uvolní celkem 76,9 milionů švýcarských franků na podporu projektů zaměřených na ochranu životního prostředí, česko-švýcarskou spolupráci v rámci vědecko-výzkumných infrastruktur, zvyšování kvality domácí péče a zlepšení ekonomické a sociální integrace uprchlíků do české společnosti. 

Realizace Programu švýcarsko-české spolupráce bude probíhat až do roku 2029. Jeho cílem je přispět k hospodářskému a sociálnímu rozvoji Česka a zároveň posílit bilaterální partnerství v oblastech, kde Švýcarsko může nabídnout přidanou hodnotu díky svým odborným znalostem a zkušenostem.

„V prosinci 2007 jsme podepsali první rámcovou dohodu, která položila základy pro realizaci Programu švýcarsko-české spolupráce, a vítám, že tato spolupráce bude pokračovat. Díky prvnímu švýcarskému příspěvku jsme podpořili více než 400 projektů, z toho 100 v partnerství českých a švýcarských subjektů. Jednalo se například o projekty dopravní infrastruktury, péče o seniory či projekty zaměřené na boj proti korupci a organizovanému zločinu,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura.

V rámci prvního švýcarského příspěvku v období 2007–2017 byla Česku přidělena částka ve výši 109,78 milionů švýcarských franků. Zhruba třetina prostředků byla investována do šesti projektů rozvíjejících dopravní infrastrukturu. V Ostravě úspěšně proběhly investice do tramvajové sítě a výstavby trolejbusové trati s napojením na terminál Hranečník. V Olomouci šlo o investici do tramvajové trati Nové Sady, v Uherském Brodě, Berouně a Pardubicích pak do dopravních terminálů. Mezi významné projekty patří investice do úprav domovů pro seniory v Sobotíně, Opavě, Rožnově pod Radhoštěm, Bílovci a Frýdlantu nad Ostravicí a poskytování terénních služeb na Valašsku. Prostředky z programu získala rovněž sanatoria poskytující paliativní péči. Za účelem boje proti korupci a organizovanému zločinu byla vybudována tréninková střediska pro výcvik jednotek Policie ČR. V neposlední řadě program podpořil zavedení centrálního registru zbraní a iniciativy zaměřené na boj proti přeshraničnímu pašování drog.

Priority české a švýcarské strany pro program nadcházející spolupráce se promítly do čtyř oblastí podpory, které vzešly ze vzájemných jednání v průběhu roku 2022. Polovina dostupné alokace cílí na podporu udržitelného turismu a posílení biodiverzity. Cílem bude provést systematické změny v řízení toků turistů v cenných přírodních lokalitách prostřednictvím projektů zaměřených na zlepšení udržitelnosti turistických aktivit s využitím švýcarského know-how tak, aby byly minimalizovány negativní dopady na životní prostředí. Program dále umožní financování projektů zacílených na snižování fragmentace krajiny.

Dalším tématem podpory je česko-švýcarská spolupráce v rámci výzkumných infrastruktur. Tento program má za cíl přispět k ekonomickému růstu a konkurenceschopnosti ČR posílením jejího postavení mezi evropskými výzkumnými infrastrukturami a rozšířením její mezinárodní vědecko výzkumné sítě především ve spolupráci se švýcarskými partnery.

Oblast pomoci uprchlíkům při integraci v České republice bude usilovat o zlepšení ekonomické a sociální situace migrantů. K tomu přispějí zejména kroky zaměřené na posílení jejich aktivního zapojení do pracovního a sociálního života společnosti.

Poslední oblast pomoci představuje program domácí péče, který přispěje ke zvyšování kvality péče poskytované formálními i neformálními pečujícími v domácím prostředí pacienta. Program se zaměří na propojení různých sfér péče o pacienty za využití nových technologií a metodických konceptů a zároveň na jejich testování přímo v terénu.

V nadcházejícím období budou v uvedených oblastech vypracovány návrhy programů, které budou v průběhu 2024 předkládány švýcarské straně k odsouhlasení.