Aktuality

Publikováno

Hospic na Svatém Kopečku rozšiřuje a zkvalitňuje služby

Dne 20. června 2016 byla slavnostně ukončena realizace sub-projektu Hospic na Svatém Kopečku – rozšíření služeb a zkvalitnění péče. Projekt zahrnoval stavební práce v rámci nichž byla provedena rekonstrukce hlavní budovy a přístavby s vybudováním zázemí pro příbuzné pacientů, bylo zakoupeno...

Publikováno

Další zkvalitnění prostředí pro obyvatele a návštěvníky Berouna

Dne 22. června 2016 byla v Berouně za přítomnosti zástupců města Beroun a Ministerstva financí (Národní koordinační jednotky Programu švýcarsko-české spolupráce) slavnostně předána další dokončená část projektu „ Veřejná doprava pro všechny“, který zahrnuje zejména vybudování nového...

Publikováno

Jednání stálé komise pro DVI při Interpolu

V sídle Interpolu ve francouzském Lyonu se ve dnech 24. – 26. května 2016 konala 27. konference k problematice identifikace obětí hromadných neštěstí. Za český tým DVI se zúčastnili této konference plk. Mgr. Petr Bendl, Ph.D. – vedoucí týmu, plk. Mgr. Radka Šimková – zástupce vedoucího týmu,...

Statistické informace

Graf - Příspěvek z Programu švýcarsko-české spolupráce
Příspěvek z Programu švýcarsko-české spolupráce ()
%
Bezpečnost, stabilita a podpora reforem (33 195 905 CHF) 30
Životní prostředí a infrastruktura (31 532 063 CHF) 29
Podpora soukromého sektoru (12 000 000 CHF) 11
Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj (18 180 000 CHF) 17
Speciální alokace (14 872 029 CHF) 13