Aktuality

Publikováno

Aliance proti dluhům – jak se zbavit dluhů

Aliance proti dluhům vznikla 4. května 2011 jako odborná platforma, která se zabývá problematikou předluženosti. Její založení společně iniciovaly Probační a mediační služba ČR, RUBIKON Centrum (dříve SPJ) a Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra. Brožura Jak se...

Publikováno

Letní škola interpretace, Ochoz u Brna, Kaprálův mlýn, 12.-20. srpna 2016

Ve dnech 12.-20. srpna 2016 se ve středisku ekologické výchovy Kaprálův mlýn a jeho okolí koná Letní škole interpretace, kterou pořádá SIMID – Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR ve spolupráci s přední evropskou organizací v oboru interpretace – Interpret Europe. Akce je určena...

Statistické informace

Graf - Příspěvek z Programu švýcarsko-české spolupráce
Příspěvek z Programu švýcarsko-české spolupráce ()
%
Bezpečnost, stabilita a podpora reforem (33 195 905 CHF) 30
Životní prostředí a infrastruktura (31 532 063 CHF) 29
Podpora soukromého sektoru (12 000 000 CHF) 11
Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj (18 180 000 CHF) 17
Speciální alokace (14 872 029 CHF) 13