Aktuality

Publikováno

Podpora unikátnímu projektu poskytovatelů sociálních služeb na Valašsku

Valašský deník informoval čtenáře dne 30. května 2016 o zajímavém unikátním projektu zkvalitnění a zpřístupnění terénních a ambulantních služeb pro seniory na Valašsku. Projekt „Cesta za kvalitním životem seniorů na Valašsku“, který byl podpořen grantem z Programu švýcarsko-české spolupráce...

Publikováno

Výstava o obnově památkové zóny Buďánka (Pozvánka)

13. května 2016 byla v ústředí ČSOB, v budově Radlická 333/150 v Praze 5, slavnostně otevřena výstava o obnově památkové zóny Buďánka. Cílem projektu Sdružení Buďánka pro budoucnost je obnova kolonie Buďánka v Praze-Košířích, pocházející z 19. stol., a vytvoření vzdělávacího, ekologického a...

Publikováno

Konference Zranitelný spotřebitel a normy, Praha, 5. května 2016

Dne 5. května 2016 pořádalo Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., s podporou Programu švýcarsko-české spolupráce a ve spolupráci s Kabinetem pro standardizaci, o.p.s., a dalšími partnery národní konferenci „Zranitelný spotřebitel a normy“. Konference byla zaměřena na zviditelnění technické...

Publikováno

Setkání tesařů, Trstěnice u Litomyšle, 4. června 2016 (Pozvánka)

Dne 4. června 2016 se koná v Trstěnici u Litomyšle setkání tesařů. Účast na setkání/ semináři je určena všem zájemcům, kteří mají zájem se dozvědět více o tradičních technikách opracování dřeva, různých postupech rekonstrukce historických roubených objektů nebo se pouze potěšit z pohledu na...

Statistické informace

Graf - Příspěvek z Programu švýcarsko-české spolupráce
Příspěvek z Programu švýcarsko-české spolupráce ()
%
Bezpečnost, stabilita a podpora reforem (33 195 905 CHF) 30
Životní prostředí a infrastruktura (31 532 063 CHF) 29
Podpora soukromého sektoru (12 000 000 CHF) 11
Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj (18 180 000 CHF) 17
Speciální alokace (14 872 029 CHF) 13