Aktuality

Informace o možnostech a projektech v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Chronologicky řazená data.

ilustrace
Ilustrační obrázek - Upřesnění k běhům lhůt pro udržitelnost a uchovávání dokumentů dle Příručky pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce a Oznámení o poskytnutí grantu

Vydáno

Upřesnění k běhům lhůt pro udržitelnost a uchovávání dokumentů dle Příručky pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce a Oznámení o poskytnutí grantu

S blížícím se termínem konce realizace a oprávněnosti výdajů projektů administrovaných v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Národní koordinační jednotka (NKJ) vydává upřesnění vztahující se k běhům lhůt pro udržitelnost a uchovávání dokumentů dle Příručky pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce a Oznámení o poskytnutí grantu.

Vydáno

Brožura - Místní Agenda 21 – šance pro kvalitní veřejnou správu (FEO)

Ministerstvo životního prostředí, které je zprostředkovatelem Fondu environmentální odbornosti, vydalo brožuru Místní Agenda 21. V rámci Fondu, který získal alokaci 2 miliony CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce, se podařilo zrealizovat řadu přínosných a v mnoha ohledech i inovativních projektů. Celkem bylo podpořeno v rámci dvou výzev 33 projektů. Významná část těchto projektů spadá do oblasti Místní agendy 21. Brožura představuje vybrané projekty, a může tak být inspirativní pro další zájemce o tuto oblast.

Vydáno

Zlepšení podmínek pro poskytování zdravotních služeb pro dlouhodobě nemocné občany v Léčebně Gaudium ve Frýdku-Místku

V léčebně Gaudium úspěšně zakončili projekt SRDCE (Soukromí, Rehabilitace, Domov, Comfort, Ergoterapie) podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce, Programu Zdraví. Projekt, který získal dotaci ve výši 19,7 mil. Kč, zahrnoval stavební část, dodávku kompenzačních pomůcek a rehabilitačních přístrojů, školení bazální stimulace a školení terapie a rehabilitace pro zaměstnance léčebny. Program Zdraví, jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo zdravotnictví, obdržel z Programu švýcarsko-české spolupráce celkem 280 mil. Kč (11,18 mil. CHF), což umožnilo poskytnutí 57 grantů.

Aktualizováno

Slavnostní dokončení projektu „Kvalitní život i v nemoci“, Slezská diakonie, Ostrava - Nová Ves

Dne 12. 12. 2016 byl ve středisku SILOE Ostrava za účasti zástupců Kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce, Moravskoslezského kraje, vedení Slezské diakonie, Charity Ostrava, Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí, slavnostně zakončen projekt „Kvalitní život i v nemoci“. Aktualizováno - zveřejněna prezentace.

Vydáno

Kompletní dokončení stavby Dopravního terminálu v Uherském Brodě

Dne 15. prosince 2016 byla slavnostně završena realizace projektu Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa. Začátek projektu se datuje k roku 2006, kdy vznikla studie přechodové lávky a první návrh řešení přednádražního prostoru. Po úvodních pracích, financovaných z národních a evropských dotačních prostředků získalo město v roce 2012 grant z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 5 520 758 CHF. Projekt si dal za cíl integrovat autobusovou a železniční dopravu a zahrnoval zejména realizaci nového autobusového nádraží včetně společného nástupiště vlak – autobus, revitalizaci přednádražního prostoru, vybudování parkovišť, instalaci informačního systému a zlepšení zázemí pro cestující.

Vydáno

Dokončení dodatečných aktivit projektů dopravní infrastruktury v Ostravě

Dne 13. 12. 2016 byl za účasti zástupců Kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce, města Ostrava, vedení Dopravního podniku Ostrava, a.s., Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí a zhotovitelských firem, slavnostně zahájen provoz dodatečných aktivit/investic, které se realizovaly v rámci projektů „Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě“ a „Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník“.

Vydáno

Konference Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce

Ministerstvo financí ve středu 30. listopadu 2016 uspořádalo v Hotelu NH Prague City Konferenci Fondu Partnerství, který je podporován v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Cílem bylo informovat odbornou veřejnost a zástupce médií o výsledcích Fondu Partnerství, který v letech 2009 – 2016 poskytl českým subjektům celkem 98 grantů pro realizaci projektů v partnerství se švýcarskými organizacemi. Celková výše finančních prostředků pro realizaci Fondu Partnerství dosáhla téměř 150 mil. Kč. Vybrané projekty pak byly prezentovány jejich řešiteli a švýcarskými partnery na této konferenci.