Aktuality

Informace o možnostech a projektech v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Chronologicky řazená data.

ilustrace
Ilustrační obrázek - Brožura - Místní Agenda 21 – šance pro kvalitní veřejnou správu (FEO)

Vydáno

Brožura - Místní Agenda 21 – šance pro kvalitní veřejnou správu (FEO)

Ministerstvo životního prostředí, které je zprostředkovatelem Fondu environmentální odbornosti, vydalo brožuru Místní Agenda 21. V rámci Fondu, který získal alokaci 2 miliony CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce, se podařilo zrealizovat řadu přínosných a v mnoha ohledech i inovativních projektů. Celkem bylo podpořeno v rámci dvou výzev 33 projektů. Významná část těchto projektů spadá do oblasti Místní agendy 21. Brožura představuje vybrané projekty, a může tak být inspirativní pro další zájemce o tuto oblast.

Ilustrační obrázek - Zlepšení podmínek pro poskytování zdravotních služeb pro dlouhodobě nemocné občany v Léčebně Gaudium ve Frýdku-Místku

Vydáno

Zlepšení podmínek pro poskytování zdravotních služeb pro dlouhodobě nemocné občany v Léčebně Gaudium ve Frýdku-Místku

V léčebně Gaudium úspěšně zakončili projekt SRDCE (Soukromí, Rehabilitace, Domov, Comfort, Ergoterapie) podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce, Programu Zdraví. Projekt, který získal dotaci ve výši 19,7 mil. Kč, zahrnoval stavební část, dodávku kompenzačních pomůcek a rehabilitačních přístrojů, školení bazální stimulace a školení terapie a rehabilitace pro zaměstnance léčebny. Program Zdraví, jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo zdravotnictví, obdržel z Programu švýcarsko-české spolupráce celkem 280 mil. Kč (11,18 mil. CHF), což umožnilo poskytnutí 57 grantů.

Aktualizováno

Slavnostní dokončení projektu „Kvalitní život i v nemoci“, Slezská diakonie, Ostrava - Nová Ves

Dne 12. 12. 2016 byl ve středisku SILOE Ostrava za účasti zástupců Kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce, Moravskoslezského kraje, vedení Slezské diakonie, Charity Ostrava, Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí, slavnostně zakončen projekt „Kvalitní život i v nemoci“. Aktualizováno - zveřejněna prezentace.

Vydáno

Kompletní dokončení stavby Dopravního terminálu v Uherském Brodě

Dne 15. prosince 2016 byla slavnostně završena realizace projektu Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa. Začátek projektu se datuje k roku 2006, kdy vznikla studie přechodové lávky a první návrh řešení přednádražního prostoru. Po úvodních pracích, financovaných z národních a evropských dotačních prostředků získalo město v roce 2012 grant z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 5 520 758 CHF. Projekt si dal za cíl integrovat autobusovou a železniční dopravu a zahrnoval zejména realizaci nového autobusového nádraží včetně společného nástupiště vlak – autobus, revitalizaci přednádražního prostoru, vybudování parkovišť, instalaci informačního systému a zlepšení zázemí pro cestující.

Vydáno

Dokončení dodatečných aktivit projektů dopravní infrastruktury v Ostravě

Dne 13. 12. 2016 byl za účasti zástupců Kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce, města Ostrava, vedení Dopravního podniku Ostrava, a.s., Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí a zhotovitelských firem, slavnostně zahájen provoz dodatečných aktivit/investic, které se realizovaly v rámci projektů „Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě“ a „Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník“.

Vydáno

Konference Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce

Ministerstvo financí ve středu 30. listopadu 2016 uspořádalo v Hotelu NH Prague City Konferenci Fondu Partnerství, který je podporován v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Cílem bylo informovat odbornou veřejnost a zástupce médií o výsledcích Fondu Partnerství, který v letech 2009 – 2016 poskytl českým subjektům celkem 98 grantů pro realizaci projektů v partnerství se švýcarskými organizacemi. Celková výše finančních prostředků pro realizaci Fondu Partnerství dosáhla téměř 150 mil. Kč. Vybrané projekty pak byly prezentovány jejich řešiteli a švýcarskými partnery na této konferenci.

Vydáno

Slavnostní otevření velkých schodů v Uherském Brodě

V Uherské Brodě byly v úterý 15. listopadu slavnostně otevřeny nově zrekonstruované velké schody, které tvoří výrazný spojovací článek mezi historickým centrem města a nádražím. Rekonstrukce schodů byla provedena v rámci projektu Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa, na jehož realizaci získalo město grant z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 5 520 758 CHF. Projekt umožnil vybudování nového autobusového nádraží se zastřešenými nástupišti včetně zlepšení zázemí pro cestující, revitalizaci přednádražního prostoru a instalaci informačního systému, rekonstrukci kolejišť a nástupišť a rekonstrukci velkých schodů.

Aktualizováno

Konference Fondu Partnerství, Praha, 30. listopadu 2016

Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce pořádá dne 30.11.2016 v Praze Konferenci Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce. Registrace na konferenci byla ke dni 24.11.2016 ukončena.

Vydáno

Brožura Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních (Fond Partnerství)

V rámci své dlouhodobé koncepce, která zahrnuje prohlubování a zkvalitňování odborných znalostí, dovedností a zkušeností českých účetních specialistů, připravila Komora certifi kovaných účetních projekt nazvaný „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifi kovaných účetních“. Hlavním cílem projektu je zlepšení postavení certifi kovaných účetních na trhu práce v ČR. Dalšími cíli jsou zvýšení prestiže certifi kovaných účetních, analýza stávajícího modelu certifi kace účetních a rozšíření certifi kace o nabídku podpory a služeb včetně dalšího vzdělávání.