Rozvoj distančního vzdělávání ekoporadců

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuRozvoj distančního vzdělávání ekoporadců
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

Síť ekologických poraden

Webové stránky příjemce grantu www.ekoporadna.cz
Výše grantu

756 481 Kč

Cíl projektu

Vytvoření a poskytnutí nástrojů pro metodickou a informační podporu ekoporaden prostřednictvím rozšíření vzdělávacího programu o distanční formu.

Hlavní výstupy projektu

Vytvoření koncepce distančního vzdělávání ekoporadců; aktualizace a doplnění vzorových ekoporadenských „otázek a odpovědí“; vytvoření e-learningového vzdělávacího programu, jeho pilotáž a evaluace; vytvoření seznamů potenciálních zájemců o e-learningový kurz (vysoké školy, organizace zabývající se poskytováním informací o ochraně ŽP); nabídka vzdělávání na webových stránkách

Stručný popis projektu

Smyslem projektu je mimo jiné i podpora spolupráce mezi poradnami, zviditelnění poradenství a jeho metod dalším institucím v rámci propagace ekoporadenství.

Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2014