EVVO pro rodiny

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuEVVO pro rodiny
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

Eko-info centrum Ostrava

Webové stránky příjemce grantu www.eico.cz
Výše grantu

1 199 693 Kč

Cíl projektu

Zvýšení ekogramotnosti rodin s dětmi z Moravskoslezského kraje prostřednictvím environmentální analýzy provozu mateřských center, realizovaných technických opatření k jejich ekologizaci, ekovýchovných programů a pobytů pro rodiny s dětmi. Součástí projektu je také posílení kapacity organizace.

Hlavní výstupy projektu

Zpracování metodiky environmentálních analýz mateřských center; ypracování environmentálních analýz čtyř mateřských center; organizace exkurze do Centra environmentálního vzdělávání Lipka – Jezírko; prohlídka areálu střediska, předvedení
programu pro předškolní děti „Příroda kolem nás“; realizace vybraných opatření; sestavení ročního programu pro návštěvníky
mateřských center; posílení kapacity organizace

Plánovaný termín dokončení realizaceúnor 2015

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Moravskoslezský kraj (Ostrava, Frýdek-Místek, Malenovice, Havířov, Karviná)