Aktivně pro ochranu přírody na Moravě

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuAktivně pro ochranu přírody na Moravě
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic

Webové stránky příjemce grantu www.hnutiduha.cz
Výše grantu

1 959 858 Kč

Cíl projektu

Zapojení veřejnosti do aktivní přímé ochrany životního prostředí a zvýšení povědomí o vzácných lokalitách v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji.

Hlavní výstupy projektu

Organizace 10 Týdnů pro les a divočinu, kterých se zúčastnilo 143 lidí z cílových skupin; organizace Lesního vzdělávacího kurzu pro 23 dobrovolníků a pracovníků neziskových organizací; práce s médii a propagační kampaň ochrany přírody a krajiny

Stručný popis projektu

Projekt kombinuje aktivity přímé ochrany lokalit při naplňování plánů péče, jakož i vzdělávací a osvětové prvky. Zaměřuje se na oslovení dospělé veřejnosti v cílových krajích.

Plánovaný termín dokončení realizaceduben 2015