12211 Analýza pracovní zátěže a konsolidace pro datová centra (WORLD)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu12211 Analýza pracovní zátěže a konsolidace pro datová centra (WORLD)
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj - Inženýrství
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Andrej Podzimek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta)

Výše grantu

96 007,00 CHF

Švýcarský partner projektu

Università della Svizzera italiana (USI), Faculty of Informatics

Stručný popis projektu

Datová centra se stávají standardním IT řešením kvůli svému velkému potenciálu ke snižování provozních nákladů a režijních nákladů vedení. Datová centra využívají virtualizační technologie, které umožňují, aby se zdroje zmnohonásobovaly a sdílely mezi velkým počtem aplikací. Efektivní řízení velkého počtu zdrojů pod vysoce dynamickou pracovní zátěží není v žádném případě obtížné, zvláště pokud se zaměří na dosažení více cílů výkonu, jako je efektivita systému a krátká časová odezva aplikace. V projektu WORLD vytvoříme nové nástroje řízení pracovní zátěže, které budou dynamicky konsolidovat aplikace v datových centrech tak, aby byl dosažen a udržen nejlepší kompromis mezi cíli výkonu systémů a aplikací v dynamickém prostředí, kde se hardware, aplikace a zátěž v průběhu času mění. Pro tento účel nejprve vytvoříme nový nástroj syntetizující pracovní zátěž založený na sledování zátěže úvodních datových center. Dále vytvoříme autonomního předvídatele a optimalizátora výkonu, který nejen zachytí rozhraní výkonu uspořádaných aplikací ve sdílených systémech, ale bude také optimalizovat konsolidaci aplikací k běhu programu pro daný systém. Pro experimentální vyhodnocení budeme vyvíjet tlak na observatoř datových center, což je prostředí k provádění experimentů distribuovaných systémů. Výsledky projektu WORLD zlepší celkovou účinnost datových center tím, že zabrání drahému nadměrnému poskytování a zajistí spolehlivost aplikace a výkon poskytnutím optimálního prostředí provedení.

Plánovaný termín dokončení realizace31.10.2014

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 12211 EN (.PDF, 46 kB)