Charitní dům sv. Václava zkvalitní poskytované sociální služby

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt Charity Ostrava, který je podpořen grantem ve výši 17,5 mil. Kč z Programu švýcarsko-české spolupráce, se zaměřuje na zkvalitnění zázemí pro seniory v domově pokojného stáří, zavedení nových metod sociální práce a zlepšení využívání zahrady seniory.

http://ostrava.caritas.cz/clanky/rekonstrukce-a-zahrada-smyslu-zkvalitni-sluzbu-pro-seniory/