Together for the Environment

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuTogether for the Environment
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Envi A, o.p.s., Praha

Webové stránky příjemce grantu http://www.envi-a.org/
Výše grantu

3 361 551 Kč

Švýcarský partner projektu

Stiftung Umweltbilding Schweiz, Bern
http://www.umweltbildung.ch/

Cíl projektu

Podpora udržitelné výstavby budov v České republice a zavádění principu ekologické výchovy.

Hlavní výstupy projektu

2 mezinárodní konference; sborník „Udržitelný development a zelené dovednosti: švýcarsko-česká spolupráce“.

Více informací o projektu http://www.envi-a.org/swiss/
Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2012