Švýcarsko-české inspirace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuŠvýcarsko-české inspirace
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Občanské sdružení Kruh

Webové stránky příjemce grantu http://www.kruh.info/
Výše grantu

4 116 445 Kč

Švýcarský partner projektu

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Departement Architektur

Cíl projektu

Posílit odbornou kapacitu žadatele, švýcarského partnera a cílových skupin projektu v obou zemích na aktuální architektonická témata

Hlavní výstupy projektu

Cíle projektu bude dosaženo díky přenosu know-how švýcarského partnera, sdílením příkladů dobré praxe témat projektu a obousměrné intenzivní výměně zkušeností.

Stručný popis projektu

V projektu budou podrobně řešena následující témata: Architektura a politika, Město, krajina a jejich budoucnost, Památková péče, Teorie architektury a Technologie a architektura. A to skrze tyto aktivity: semináře, odborně moderované semináře, intenzivní workshopy, studijní cesty a metodiku textů.

Plánovaný termín dokončení realizaceKvěten 2015