07

Grant z Programu švýcarsko-české spolupráce: 

4 514 999 CHF

Příjemce grantu/realizátor projektu: Statutární město Pardubice, 

www.pardubice.eu

Cíl projektu: Zlepšení dopravní infrastruktury v Pardubicích

Předpokládaný termín ukončení realizace projektu: prosinec 2016