06

PARDUBICE: MULTIMODÁLNÍ UZEL 

VEŘEJNÉ DOPRAVY

Více o projektu: www.pardubice.eu/projekty/architektonicke-projekty/prednadrazi

Hlavní výstupy projektu

• rekonstrukce přednádražního prostoru – náměstí 

Jana Pernera s doplněním funkce autobusového 

nádraží

• terminál pro veřejnou hromadnou a regionální 

dopravu

• zajištění možnosti pro odstavení osobních 

automobilů (K+R) a kol

„Díky švýcarskému donorovi budeme moci reali-

zovat projekt revitalizace pardubického přednádra-

ží. Velmi mile mě překvapil vstřícný postoj švýcar-

ské strany, a to i přes to, že to v minulém volebním 

období již vypadalo, že vinou města se projekt reali-

zovat nebude.“  uvádí Ing. Martin Charvát, primátor 

města Pardubic.