03

Grant z Programu švýcarsko-české spolupráce: 

10 352 902 CHF

Příjemce grantu/realizátor projektu: Statutární město Olomouc, 

www.olomouc.eu

Partner/Partneři:  Dopravní podnik města Olomouce, www.dpmo.cz 

SMC Development, a.s., www.smcdevelopment.cz

Cíl projektu: Zlepšení veřejné dopravní infrastruktury v Olomouci

Předpokládaný termín ukončení realizace projektu: červen 2016