OLOMOUC: TRAMVAJOVÁ TRAŤ  

NOVÉ SADY

Hlavní výstupy projektu

• tramvajová trať z centra Olomouce na Nové Sady 

v délce 1,4 km se třemi zastávkami

• renovace Švýcarského nábřeží

Více o projektu: www.olomouc.eu/tramvajova-trat

„V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce 

se uskutečnilo a realizovalo spojení velmi lidnaté-

ho sídliště na jihu Olomouce s centrem města. Jen 

během prvního roku provozu využilo novou tram-

vajovou trať k přepravě z Nových Sadů do centra 

či naopak jeden a půl milionu cestujících. Využi-

tí tramvajového spojení navíc nepochybně ještě 

stoupne poté, až se nám podaří uskutečnit i další 

etapy stavby, které přivedou tramvaje až do srd-

ce sídliště Nové Sady,“  uvádí doc. Mgr. Antonín 

Staněk, Ph.D., primátor města Olomouc.

02