KONTAKTY

Národní koordinační jednotka – Ministerstvo financí 

Odbor 58 – Mezinárodní vztahy

Letenská 15

118 10 Praha 1

Tel: +420 257 044 372

www.swiss-contribution.cz
e-mail: czp-swiss@mfcr.cz

Velvyslanectví Švýcarska v ČR – Kancelář Programu (SCO)

Pevnostní 7

162 01 Praha 6

Tel: +420 220 400 611

www.swiss-contribution.admin.ch/czechrepublic
e-mail: prag@eda.admin.ch

Švýcarská státní kancelář pro hospodářské záležitosti (SECO)

Holzikofenweg 36 

3003 Bern / Švýcarsko

Tel: +41 58 462 14 98

https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch 
e-mail: swiss-contribution@seco.admin.ch

16