13

Grant z Programu švýcarsko-české spolupráce: 

2 645 709 CHF

Příjemce grantu/realizátor projektu: Město Beroun, 

www.mesto-beroun.cz

Partner/Partneři:  Město Králův Dvůr, www.kraluv-dvur.cz 

PROBO BUS, a.s., www.probo.cz

Cíl projektu: Zkvalitnění veřejné dopravní infrastruktury pro oblast města 

Berouna a okolí a zvýšení bezpečnosti cestujících

Předpokládaný termín ukončení realizace projektu: květen 2016