11

Grant z Programu švýcarsko-české spolupráce: 

3 025 674 CHF

Příjemce grantu/realizátor projektu: Dopravní podnik Ostrava, 

www.dpo.cz

Cíl projektu: Zlepšení dopravní infrastruktury v Ostravě

Předpokládaný termín ukončení realizace projektu: prosinec 2016