09

Grant z Programu švýcarsko-české spolupráce: 

3 472 021 CHF

Příjemce grantu/realizátor projektu: Dopravní podnik Ostrava, 

www.dpo.cz

Cíl projektu: Zlepšení dopravní infrastruktury města Ostrava a zvýšení 

bezpečnosti a uživatelského pohodlí cestujících

Předpokládaný termín ukončení realizace projektu: duben 2016