08

Více o projektu: www.mhd-ostrava.cz

OSTRAVA: ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY 

TRAMVAJOVÉ DOPRAVY

Hlavní výstupy projektu

• rozšíření tramvajové sítě v Ostravě a propojení 

s částí Ostrava Jih 

• zlepšení bezpečnosti a uživatelského pohodlí 

cestujících

• modernizace a bezpečnostní prvky konkrétních 

tramvajových zastávek (Krajský úřad, 

Křižíkova, Prostorná)

• vybudování propojky Plzeňská – Pavlovova 

s nástupišti

• vybavení 18 nástupišť devíti stávajících 

tramvajových stanic

„Program švýcarsko-české spolupráce nám po-

mohl dokončit a realizovat vybudování kolejového 

propojení dvou tramvajových tratí na jihu měs-

ta a modernizaci tramvajových zastávek Krajský 

úřad, Křižíkova a následně Prostorná. Modernizací 

nástupišť s nejpřísnějšími parametry ekologizace 

městské hromadné dopravy, bezbariérovosti, bez-

pečnosti a pohodlí i při nepříznivých klimatických 

podmínkách přináší našim cestujícím očekávané 

pohodlnější cestování a komfort,“  uvádí Ing. Ro-

man Kadlučka, Ph.D., předseda představenstva a ře-

ditel společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.